Bedrijfsgegevens.

Dierenpension "Bayley's Hoeve"
Dr. Ir. H. A. Stheemanstraat 20
7766 B.T. Nieuw-Schoonebeek
k.v.k.nummer: 67523773
BTW nummer: NL025097489B01
Emailadres: info@dierenpensionbayleyshoeve.nl 
Telefoonnummer: 0524-85 84 74 (Ivm kinderen na 17.00 uur alleen via email te bereiken)

Algemene voorwaarden:

1.      Bij dierenpension “Bayley’s Hoeve” worden uitsluitend huisdieren toegelaten die voldoen aan de volgende voorwaarden.
1.      Honden dienen te zijn gevaccineerd tegen Parvo, Hondenziekte en leverziekte.
2.      Honden dienen te zijn gechipt.
3.      Honden dienen behandeld te zijn tegen vlooien,teken,luizen,wormen etc.
4.      Katten dienen te zijn gevaccineerd tegen kattenziekte en niesziekte.
5.      Katten dienen gechipt te zijn.
6.      Katten dienen behandeld te zijn tegen vlooien, teken, luizen, wormen etc.
2.      Dierenpension “Bayley’s Hoeve” verlangt inzage in de vaccinatiebewijzen. Bij weigering hiervan, wanneer de vaccinatie ondeugdelijk wordt bevonden of bij het ontbreken van het vaccinatiebewijs, wordt de toegang voor de opvang van het huisdier geweigerd.
3.      Eventuele bijzonderheden met betrekking tot het huisdier, zoals medicijngebruik en speciale dieetvoorschriften, dienen te worden vermeld. Dierenpension “Bayley’s Hoeve” zal zorg dragen over de juiste procedure van gebruik ten tijde van de opvang van het huisdier. Indien vermelding ontbreekt, is dierenpension “Bayley’s Hoeve” van iedere aansprakelijkheid als gevolg van deze bijzonderheden ontheven. Mochten zich tussen het tijdstip van reservering en het daadwerkelijk verblijf wijzigingen in deze bijzonderheden voordoen of alsnog optreden, dan is de eigenaar gehouden dit tijdig bij dierenpension “Bayley’s Hoeve” te melden.
4.      Indien een huisdier onder medische behandeling staat en deze behandeling ook tijdens het verblijf in het dierenpension moet worden voortgezet, dient de eigenaar de voorgeschreven medicijnen in voldoende mate en kosteloos aan het dierenpension te verstrekken met een duidelijke omschrijving hoe dit medicijn toegediend behoort te worden.
5.      Het dierenpension verplicht zich het huisdier optimaal te verzorgen. Echter zullen alle medische kosten die tijdens het verblijf gemaakt moeten worden (hieronder vallen onder andere de kosten voor de medicatie en de dierenarts) voor rekening van de eigenaar komen.
6.      In geval een huisdier gedurende het verblijf in het dierenpension sterft, zal het dierenpension, indien de contactgegevens van de eigenaar juist zijn, de eigenaar hiervan onmiddellijk in kennis stellen en met de eigenaar overleggen hoe met het kadaver gehandeld moet worden. Indien de eigenaar voor het dierenpension onbereikbaar is, zal het dierenpension naar beste weten en indien bekend in overleg met de contactpersoon met het kadaver handelen.
7.      Bij intacte teefjes moet dierenpension “Bayley’s Hoeve” weten wanneer de laatste loopsheid van het teefje is geweest zodat het dierenpension een eventuele dekking kan voorkomen met intacte reutjes. Indien de laatste loopsheid niet vermeld is en er vind een dekking plaats ten tijde van de opvang dan is het dierenpension van iedere aansprakelijkheid hiervan ontheven. En zullen de kosten die gemaakt zijn bij de dierenarts voor rekening van de eigenaar zijn.
8.      Bij intacte poezen moet dierenpension “Bayley’s Hoeve” weten wanneer de laatste krolsheid van de poes is geweest zodat het dierenpension een eventuele dekking kan voorkomen met intacte katers.  Indien de laatste krolsheid niet vermeld is en er vind een dekking plaats ten tijde van de opvang DAN is het dierenpension van iedere aansprakelijkheid hiervan ontheven. En zullen de kosten die gemaakt zijn bij de dierenarts voor rekening van de eigenaar zijn.
9.      Eigendommen van eigenaar (manden,kussen, voertonnen etc.) mogen meegebracht worden naar het dierenpension. Het dierenpension is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade hieraan.
10.  Het dierenpension draagt zorg over de opvang van het huisdier en heeft goede omheiningen voor zowel honden en katten. Mocht er ondanks de hoge, stevige omheining alsnog een huisdier ontsnappen dan is het dierenpension hiervoor niet aansprakelijk te stellen, tenzij bewezen kan worden dat het dierenpension een verwijt kan worden gemaakt.
11.  Voor honden en katten zal er goed gekeken worden naar een geschikte roedel waar het dier bij geplaatst kan worden. Dieren blijven onvoorspelbaar in hun gedrag en mocht er onverwachts een bijtincident voorkomen zal het dierenpension gelijk met het dier naar de dierenarts gaan wanneer deze acht nodig te zijn. De kosten van de dierenarts zijn voor rekening van de eigenaar.
12.  Na het ophalen van het huisdier krijgt de eigenaar al zijn eigendommen weer mee naar huis en zal de factuur digitaal worden verzonden binnen 1-2 dagen. En kan het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen overgemaakt worden naar de rekening van het dierenpension.Mocht er na deze 14 dagen nog geen betaling hebben plaatsgevonden zal Dierenpension Bayley's Hoeve een ingebrekestelling versturen waarin wij het verschuldigde bedrag melden en daarbij ook overgaan tot 10% verhoging van het verschuldigde bedrag elke 7 dagen vanaf de laatste ingebrekestelling tot de genoemde datum. Mocht er uiteindelijk nog steeds geen betaling geregeld zijn zal Dierenpension Bayley's Hoeve een incassobureau in schakelen en zijn de incassokosten (minimaal €40,00) van rekening van de eigenaar bovenop het verschuldigde bedrag richting het dierenpension.
13.  Annuleren van een reservering kan kosteloos tot uiterlijk 14 dagen van te voren. Is de eigenaar later met annuleren zullen er kosten in rekening gebracht worden. Hieronder volgt een overzicht:

Annuleren 14 dagen of langer voor besproken periode

Wordt  0%    van de besproken reservering in rekening gebracht

Annuleren 7 tot 14 dagen voor de besproken periode.

Wordt 50%   van de besproken reservering in rekening gebracht

U annuleert niet en komt ook uw dier niet brengen.

Wordt 100% van de besproken reservering in rekening gebracht

Bij deze facturen is de betalingsregeling van artikel 12 van overeenkomstige toepassing.
Wij maken alleen een uitzondering op deze annuleringskosten wanneer het desbetreffende dier plots is komen te overlijden. In dat geval zullen wij geen kosten in rekening brengen.
14.  Dierenpension “Bayley’s Hoeve” is geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur op de dinsdag,vrijdag en zaterdag en van 09.00 uur tot 17.00 uur op de Maandag,Woensdag,Donderdag en zaterdag. In dit tijdvak kunt u uw huisdier in overleg ophalen/brengen. Zondagen gesloten.  

15.  Voor alle afspraken (brengen, halen en/of rondleiding) wordt geacht dat u van te voren een duidelijke afspraak maakt over de datum en het tijdstip met het dierenpension. En wordt er geacht dat het dierenpension en eigenaar van het huisdier zich hier beiden aan zullen houden. In de schoolvakanties/weekenden doen wij geen rondleidingen ivm de onrust wat er dan ontstaat in het pension.
16. Bij dierenpension "Bayley's Hoeve" zijn alle rassen welkom. Echter behoud dierenpension "Bayley's Hoeve" zich het recht om een huisdier te weigeren (denk hierbij aan agressie tegenover pensionmedewerkers, te veel overlast voor de omgeving of bijvoorbeeld het paspoort niet meegebracht.)
17. Bij het brengen van uw huisdier zult u een pensionovereenkomst tekenen waarin vermeld staat dat u door middel van ondertekening akkoord gaat met de algemene voorwaarden, het plaatsen van foto's van uw huisdier op onze facebookpagina en toestemming geeft voor het gebruiken van uw persoonsgegevens voor onze administratie (omtrent de nieuwe avg wet). Hieronder kunt u lezen waarvoor wij de persoonsgegevens gebruiken.

Privacy statement Dierenpension 'Bayley's Hoeve.'

Art. 1: Inleiding
Hieronder vindt u de privacyverklaring van Dierenpension 'Bayley's Hoeve'. Wij zijn gevestigd aan Dokter Ingenieur H. A. Stheemanstraat 20 te Nieuw-Schoonebeek en staan ingeschreven bij de KVK onder het nummer 67523773. In deze privacyverklaring kunt u terugvinden hoe wij als bedrijf omgaan met uw persoonsgegevens. Ons beleid voldoet daarmee aan de AVG wetgeving.
Art. 2: Persoonsgegevens
2.1 Dierenpension 'Bayley's Hoeve' verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor onze pensionkaart en pensionovereenkomst.
* Naam van de eigenaar   * Adres+Postcode+Woonplaats van de eigenaar   * Telefoonnummer van de eigenaar   * E-mailadres van de eigenaar
* Naam van het dier   * Ras van het dier   * Geslacht van het huisdier   * Gecastreerd/Gesteriliseerd of niet. 
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
* Het verlenen en factureren van onze diensten via een boekhoudprogramma (waarvan alleen eigenaar pension toegang tot heeft middels wachtwoord).
* Met u contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. (Bijvoorbeeld een onverwachts dierenarts bezoek)
* Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de belastingdienst)
* Het kopietje van het paspoort/vaccinatiebewijs moeten wij voor een inspectie bewaren en worden gezamenlijk met de persoonsgegevens bewaard in een map.
2.2 Als u informatie bij ons opvraagt over een eventuele opvang voor uw huisdier bewaren wij de mail die u ons gezonden heeft tot u besluit dat u toch geen klant bij ons wilt worden. Als u besluit geen klant te worden dan wordt het mailverkeer van onze kant uit verwijderd. Mocht u besluiten om wel klant bij ons te worden zullen wij minimaal 7 jaar de persoonsgegevens bewaren voor de wettelijke verplichtingen. Deze komen dan op de ondertekende overeenkomst te staan waarna wij het mailverkeer ook van onze kant zullen verwijderen uit onze mailbox.
Art. 3: Recht op inzage en rectificatie
U mag ten alle tijden de gegevens die Dierenpension Bayley's Hoeve van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met het dierenpension via e-mail. 
Art. 4: Derden
4.1 Dierenpension 'Bayley's Hoeve verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.
Art. 5: Social media
Dierenpension Bayley's Hoeve houdt alleen beeldmateriaal bij van huisdieren waarvan wij nadrukkelijk toestemming hebben gekregen van de eigenaar van het dier op beeld te hebben gekregen door middel van het tekenen van de overeenkomst. Persoonsgegevens komen niet op social media te staan. Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.
Art. 6: Bewaartermijn
De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens en die van het dier bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.
Art. 7: Beveiliging
Dierenpension Bayley's Hoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijzigingen, ongewenste openbaarmaking en verlies tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzing is van bovenstaande punten neem dan contact op met Dierenpension Bayley's Hoeve.
Art. 8: KlachtenBij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.